Việt Nam mới ứng dụng phương pháp can thiệp nội mạch thành công để điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới mà không cần phải thực hiện phẫu thuật như trước kia. Phương pháp can thiệp nội mạch sử dụng vết kim nhỏ đâm vào vùng bẹn đùi, có thể giúp điều trị nhanh, dứt điểm suy giãn tĩnh mạch. Tuy nhiên, cách điều trị này chỉ áp dụng cho trường hợp mắc suy giãn tĩnh mạch xuất phát...